مرغ پرونده دادگاه بابک زنجانی اخبار سیاسی و اجتماعی

مرغ: پرونده دادگاه بابک زنجانی اخبار سیاسی و اجتماعی

گت بلاگز اخبار سیاسی و اجتماعی احساس کردم در جلسه استیضاح هستم / خدری

نماینده بوشهر گفت:می توانم شهادت دهم از نظر انرژی کرباسیان در سطح یک جوان سی و چند ساله هست. قاطعیت در تصمیم گیری او را مدیر اجرایی توانمندی ساخته است.

احساس کردم در جلسه استیضاح هستم / خدری

خدری: احساس کردم در جلسه استیضاح هستم

عبارات مهم : احساس

نماینده بوشهر گفت:می توانم شهادت دهم از نظر انرژی کرباسیان در سطح یک جوان سی و چند ساله هست. قاطعیت در تصمیم گیری او را مدیر اجرایی توانمندی ساخته است.

به گزارش خبرآنلاین، عبدالحمید خدری، نماینده بوشهر به عنوان نماینده موافق با وزیر پیشنهادی اقتصادی گفت : رشد اقتصادی و توجه به معیشت نقضش به سزایی در کم کردن اسیب ها دارد تا آنجا که رهبر تاکیدات خاص داشته هست. تلاش و تلاش در این زمینه وظیفه است . برنامه های وی بیانگر این مطلب است که دلسوز نظام هست. فراهم ساختن شرایط توانمند سازی بخش شخصی به عنوان پیشران اقتصادی اشاره کرده است.

احساس کردم در جلسه استیضاح هستم / خدری

او ادامه داد: به صورت کاملا هدفمند و همکاری در اصلاح عدالت اجتماعی و ایجاد شفافیت در برنامه او ذکر شده است هست. همکاری در نظام بانکی و جذب سرمایه های خارجی برنامه کرباسیان است .

خدری بیان کرد: یکی از تجربیات ایشان اصلاحات چهار سال گذشته در ساختار گمرک است که با ایجاد سامانه گمرکی و سیتسم ای تی تحولی جدی ایجاد کردند . این سیستم را در امور مالیاتی و بودجه پیاده خواهند کرد. مخالفانی که استناد کردید به آمار و ارقام قاچاق ای کاش آمار و ارقام قبل از تصدی کرباسیان را می دیدید و بعد قضاوت می کردید . انصاف خوب چیزی هست. من یک لحظه احساس کردم در جلسه استیضاح هستم آمار و راقام اعلامی مربوط به وی نیست.

نماینده بوشهر گفت:می توانم شهادت دهم از نظر انرژی کرباسیان در سطح یک جوان سی و چند ساله هست. قاطعیت در تصمیم گیری او را مدیر اجرایی توانمندی ساخته است.

او عنوان کرد: تجربه او در سرمایه گذاری و شهرداری ها بیانگر عملکرد خوبی هست. این خلا در اقتصاد احساس می شود. سال های زیادی در وزارتخانه ها خدمت کرده و اگر گوشه ای از تجارب ارزشمند خود را به کار بگیرد موفق می شود .ضعف در ناهماهنگ بودن اعضای ستاد اقتصادی است . روحیه اخلاق داری و تعامل خوب وی می تواند ضعف ها را برطرف کند .

خدری اظهار کرد: من از نزدیک با ایشان اشنا هستم . مدیر موفق باید دارای دو خصلت باشد مدرن بودن و پیچیده بودن. در زمینه پیچیده بودن، این خصیصه بر می گردد به قدرت درک و کشف زوایای پنهان پدیده ها، به زبان عادی زیرک بودن. این دو خصیصه در کرباسیان وجود دارد.می توانم شهادت دهم از نظر انرژی کرباسیان در سطح یک جوان سی و چند ساله هست. قاطعیت در تصمیم گیری او را مدیر اجرایی توانمندی ساخته هست. علاوه بر این پاک دستی و اشراف کامل را نیز دارد.

احساس کردم در جلسه استیضاح هستم / خدری

واژه های کلیدی: احساس | بوشهر | برنامه | استیضاح | اقتصادی | اخبار سیاسی و اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs